Kontakt

MIMAR DOO

Donja Koprivna 16
77220 Cazin
Bosna i Hercegovina

Telefon: +38737518230
Fax: +38737518230
E-mail: info@mimar.ba

MIMAR PROJEKT DOO

Gnjilavac bb
77220 Cazin
Bosna i Hercegovina

Telefon: +38737518230
Fax: +38737518230
E-mail: info@mimar.ba

PAZAR DOO

Gornja Koprivna bb
77220 Cazin
Bosna i Hercegovina

Telefon: +38737550796
E-mail: pazar@mimar.ba

AL-DIHANI DOO

Pjanici bb
77220 Cazin
Bosna i Hercegovina

Telefon: +38737518230
Fax: +38737518230
E-mail: aldihani.doo@mimar.ba

Poruka: