Reference

Tokom dugogodišnjeg postojanja firma MIMAR je uradila više stotina građevinskih objekata od kojih izdvajamo samo neke:

Naziv objekta Vrsta objekta Mjesta gradnje Godina gradnje
"GIMNAZIJA-Cazin" Škola Cazin 2008
P.Š. "Pjanići" Škola Cazin 2007
P.Š. "D.Koprivna" Škola Cazin 2006
P.Š."Ljubijankići" Škola Cazin 2008
O.Š. "G.Koprivna" Škola-sanacija Cazin 2007
Hotel "Opal" Hotel Bihać 2009
"Dom zdravlja Cazin" Sanacija krova Cazin 2000
Poliklinika "Al-Hayek" Poliklinika Cazin 2007
Poliklinika "Dr.Muminović" Stomatološka poliklinika Bihać 2007
Džamija D.Lubarda Džamija Bužim 2011
Džamija Bajramovići Džamija Cazin 2005
Džamija D.Koprivna Džamija-sanacija Cazin 2006
Džamija Pivnice Džamija-sanacija Cazin 2006
Džamija Toromani Džamija-sanacija Cazin 2005
"Alinea" Poslovni objekat Cazin 1999
"Una Promet" Poslovni objekat Cazin 2004
"Budin Komerc" Poslovni objekat Cazin 2005
"Benimi" Poslovni objekat Cazin 2006
"Ljiljan" Tržni cenatr Cazin 2011
"Ilma" Tržni cenatr Cazin 2008
"Ilma" Tržni cenatr S. Most 2007
"Ikanović" Poslovni objekat Cazin 2007
"Merkur" Tržni cenatr B. Krupa 2009
"Kasapović" Tržni cenatr Cazin 2007
"Poljosementi" Poslovni objekat Cazin 2006
"Izomerc" Poslovni objekat Cazin 2008
"Hemingway" Poslovno-ugostiteljski objekat Cazin 2007
"Kasap 1" Stambena zgrada Cazin 2008
"Kasap 2" Stambena zgrada Cazin 2011
"Stanovi Bihać" Stambena zgrada Bihać 2010
"Kapić" Stambena zgrada Cazin 2009
"Čović" Stambena zgrada Bihać 2010
"Mimar"- Slatina Stambena zgrada Cazin 2012
"Betonara Đuzalić" Betonara Cazin 2008
"Interkeramika" Proizvodna hala Bihać 2009
"Velefah" Proizvodna hala Cazin 2009
"Unapromet" Proizvodna hala Cazin 2007
"Favorit" Proizvodna hala Bihać 2010
"Al-Dihani" Proizvodna hala i upravna zgrada Cazin 2012
"OMW CAZIN" Benzinska pumpa Cazin 2008
"OMW BIJELJINA" Benzinska pumpa-čelična konstrukcija Bijeljina 2008
"OMW BANJALUKA" Benzinska pumpa-čelična konstrukcija Banja Luka 2008
"Čović Benz" Benzinska pumpa Cazin 2007
"Pilipović" Benzinska pumpa Cazin 2009
"Euro Jet" Benzinska pumpa Cazin 2007
"Mimar" Benzinska pumpa Cazin 2008
"Braća Durić" Benzinska pumpa Cazin 2006
"Durić" Benzinska pumpa Cazin 2006
"Ulica V Korpusa" Izgradnja puta Cazin 2010
"Turističko-rekreacioni centar – bazen Bos. Novi Bazen sa pratećim objektima Bos. Novi 2006
Vila "Kovgrad" Vila Bužim 2008
Vila "Duranović" Vila Bužim 2009
Vila "H. Kapić" Vila Cazin 2008
Vila "Toromanović" Vila Cazin 2007
Vila "Dr. Nuhanović" Vila Cazin 2007
Vila "Mustedanagić" Vila Bihać 2008